מקדמה

תשלום מקדמה 500 ש"ח  תנאי תשלום:


500 ש"ח ישולמו עם תיאום מועד הצילומים לשם שיריון מועד הצילומים.

יתרת התשלום תבוצע במלואה ביום הצילומים.

ניתן לשלם באשראי, במזומן או בהעברה בנקאית.

חשבונית מס תינתן על כל עסקה

 מומלץ לשלוח הודעה בSMS לאחר ביצוע התשלום. 

תנאי ההסכם:
ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובתנאי שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד תחילת השירות.
ביטול ההסכם כרוך בתשלום של 5% מהמקדמה ששולמה.
דחיית מועד הצילומים: עד 24 שעות לפני הצילומים – ניתן יהיה לדחות את מועד הצילומים ועדיין להבטיח את המחיר שסוכם ובתנאי שהצילומים ימומשו תוך חודשיים ממועד הצילום המקורי.
במידה ואין אפשרות לממש את הצילומים תוך חודשיים מיום הצילום המקורי תשמר לזכותכם המקדמה ששולמה וניתן יהיה לבחור כל אחת מחבילות הצילום של הסטודיו בהתאם למחירן באותה עת ולשלם את היתרה.
בקשת ביטול או דחיה במהלך 24 שעות לפני הצילומים ופחות – לא ינתן כל החזר ולא יקבע מועד חדש לצילומים.

  • Pinterest
  • Instagram
  • mail
  • Facebook